National Tally Sheet
PARTYLIST CANVASS REPORT No. 25 (Ranked)
As of June 9, 2007 – 6:00 PM 

.PDF version  
POLITICAL PARTY/COALITIONS/ ACRONYM GRAND PERCENTAGE
SECTORAL ORGANIZATIONS TOTAL  (%)
REGISTERED VOTERS  (incomplete) ===> 39,443,897 OF
VOTERS WHO ACTUALLY VOTED (incomplete) ===> 27,449,217 TOTAL
DATE ENCODED ===> 9-Jun VOTES
TIME ENCODED ===> 6:00 PM GARNERED
1 Buhay Hayaan Yumabong BUHAY 1,111,035 8.10
2 Bayan Muna BAYAN MUNA 903,600 6.59
3 Citizens Battle Against Corruption  CIBAC 720,153 5.25
4 Gabriela Women's Party***       GABRIELA 566,571 4.13
5 Association of Philippine Electric Cooperatives APEC 479,608 3.50
6 Advocacy for Teacher Empowerment Through Action, Cooperation and  Harmony Towards Educational  Reforms , Inc.   A TEACHER 446,929 3.26
7 Akbayan! Citizen'z Action Party AKBAYAN 420,910 3.07
8 Luzon Farmers Party BUTIL 403,209 2.94
9 Alagad ALAGAD 402,918 2.94
10 Bagong Alyansang Tagapagtaguyod ng Adhikaing Sambayanan BATAS 360,277 2.63
11 Cooperative-Natco Network Party COOP-NATCCO 341,971 2.49
12 Anak Pawis** ANAKPAWIS 340,392 2.48
13 Abono ABONO 333,603 2.43
14 Agricultural Sector Alliance of the Philippines, Inc. AGAP 319,311 2.33
15 Alliance of Rural Concerns ARC 295,499 2.15
16 An Waray AN WARAY 270,791 1.97
17 Filipinos for Peace,Justice and Progress Movement ****         FPJPM 258,773 1.89
18 Anak Mindanao AMIN 252,250 1.84
19 Arts Business and Science Professional ABS 213,927 1.56
20 Kabataan KABATAAN 211,074 1.54
21 Alyansang Bayanihan Ng Magsasaka, Manggagawang Bukid at Mangingisda-Adhikain at Kilusan ng Ordinarying Tao ABA-AKO 205,344 1.50
22 Coalition of Associations of Senior Citizens in the Philippines,Inc. SENIOR CITIZENS 198,948 1.45
23 Kapatiran ng mga Na Kulong na Walang Sala KAKUSA 190,368 1.39
24 Veterans Freedom Party  VFP 183,779 1.34
25 United Movement Against Drug UNI-MAD 182,354 1.33
26 Alliance for Nationalism and  Democracy  ANAD 169,525 1.24
27 Barangay Association for Nationmal Advancement of  Transparency BANAT 167,222 1.22
28 ABAKADA GURO formerly Advocates and Adherents of Social Justice for School Teachers and Allied Workers ABAKADA 161,141 1.17
29 The True Marcos Loyalist (for God,Country and People) Association of the Philippines, Inc. BANTAY 160,568 1.17
30 1-United Transport Coalition 1-UTAK 154,589 1.13
31 COCOFED-Philippine Coconut Producers Federation,Inc. COCOFED 145,176 1.06
32 Alyansa ng mga Grupong Haligi ng Aggam at Teknolohiya Para sa Mamamayan,Inc. AGHAM 141,773 1.03
33 You against Corruption and Poverty YACAP 130,844 0.95
34 Trade Union Congress Party TUCP 130,834 0.95
35 Angat Ating Kabuhayan Pilipinas,Inc. ANAK 129,804 0.95
36 Abanse! Pinay ABANSE! PINAY 126,183 0.92
37 Kasangga sa Kaunlaran,Inc. ANG KASANGGA 118,175 0.86
38 Aangat Tayo AT 115,217 0.84
39 Alliance of Volunteer Educators AVE 108,482 0.79
40 Democratic Independent Workers Association,Inc. DIWA 100,830 0.73
41 Partido ng Manggagawa PM 98,293 0.72
42 Sanlakas SANLAKAS 93,048 0.68
43 Alliance for Barangay Concerns ABC 84,995 0.62
44 Kalahi-Advocates for Overseas Filipinos KALAHI 81,024 0.59
45 Alliance of Neo-Concervatives ANC 77,616 0.57
46 People's Movement Against Poverty PMAP 70,069 0.51
47 Pwersa ng Bayaning Atleta PBA 68,653 0.50
48 Akbay Pinoy OFW-National,Inc. APOI 68,486 0.50
49 Ang Laban ng Indiginong Filipino ALIF 67,725 0.49
50 Bigkis Pinoy Movement  BIGKIS 63,799 0.47
51 Alyansa ng May Kapansanang Pinoy AKAPIN 62,575 0.46
52 Confederation of Grains Retailers Association of the Philippines GRECON 56,361 0.41
53 Aksyon Sambayanan AKSA 52,640 0.38
54 Ang Bagong Bayan na Nagtataguyod ng Demokratikong Ideologiya at Layunin BANDILA 50,112 0.37
55 Ahon Pinoy AHON 49,674 0.36
56 Agbiag! Timpuyog Ilocano,Inc. AGBIAG! 49,207 0.36
57 Bago National Cultural Society of the Philippines BAGO 49,137 0.36
58 Advocates for Special Children and the Handicapped Movement.. ASAHAN MO 48,853 0.36
59 Seaman's Party Inc. SPI 47,883 0.35
60 Biyaheng Pinoy BP 42,795 0.31
61 Ang Samahan ng mga Mangangalakal Para sa Ikauunlad ng Lokal na Ekonomiya (A Smile) formerly Samahan ng mga Mangangalakal Para sa Ikauunlad ng Lokal na Ekonomiya A SMILE 40,324 0.29
62 Bagong Tao Movement BT, 39,169 0.29
63 Asosasyon ng mga Maliliit na Negosyanteng Gumaganap AMANG 38,982 0.28
64 Ahonbayan** AHONBAYAN 37,447 0.27
65 Suara Bangsamoro SUARA 34,169 0.25
66 Sulong! Barangay Movement SB 33,456 0.24
67 Alyansa ng Sambayanan Para sa Pagbabago ASAP 32,278 0.24
68 Babae Para sa Kaunlaran  BABAE KA 32,275 0.24
69 Abante Ilonggo, Inc. ABA ILONGGO 32,193 0.23
70 Novelty Entrepreneurship and Livelihood For Food, Inc. NELFFI 31,919 0.23
71 Parents Enabling Parents (PEP) Coalition Party ***** PEP 31,756 0.23
72 Alyansa ng Mamamayang Naghihirap ALMANA 31,347 0.23
73 Alliance of Vendors and Traders of the Philippines VENDORS 31,233 0.23
74 Assalam Bangsamoro People's Party ASSALAM 28,428 0.21
75 Action for Democracy and Development for the Tribal People ADD-TRIBAL 26,001 0.19
76 Angat Antas Kabuhayan Pilipino Movement AANGAT KA PILIPINO 25,957 0.19
77 Association of Administrators, Professionals and Seniors AAPS 24,576 0.18
78 Bahandi Sa Kaumahan Ug Kadagatan BAHANDI 23,424 0.17
79 Alliance of Associations of Accredited Workers in the Water Sector,Inc. AAWAS 19,503 0.14
80 Action for Dynamic Development,Inc. ADD 18,021 0.13
81 Hanay ng Aping Pinoy HAPI 17,193 0.13
82 Alay sa Bayan ng Malayang Propesyonal at Repormang Kalakal ABAY PARAK 16,155 0.12
83 Ang Galing Pinoy AG 15,941 0.12
84 Biyayang Bukid  BIYAYANG BUKID 15,397 0.11
85 Aging Pilipino Organization,Inc. AGING PINOY 15,382 0.11
86 Alliance of People's Organization APO 15,047 0.11
87 Alliance Transport Sector ATS 12,381 0.09
88 Kabukluran ng mga Kababaihang Filipina sa Timog Katagalugan BUKLOD FILIPINA 8,389 0.06
89 Union of the Masses for Democracy and Justice ****** UMDJ 8,180 0.06
90 Youth League for Peace Advancement LYPAD 7,705 0.06
91 (Akong Ako Kasosyo Party) Kasosyo Producer-Consumer Exchange Association, Inc. AA-KASOSYO 7,570 0.06
92 Koalisyon ng Katutubong Samahan ng Pilipinas KASAPI 5,760 0.04
93 Sandigang Maralita SM 4,705 0.03